Friday, 29 October 2010


Οδηγός για πρασινότερα ηλεκτρονικά


Σίγουρα μπορούμε να ανακαλέσουμε στη μνήμη μας σήματα πάνω σε γνωστά ηλεκτρονικά προϊόντα που μας διαβεβαιώνουν για την ''φιλική'' στάση τους προς το περιβάλλον, εξαλείφοντας μια παραπάνω αναστολή - για όποιον έχει - που θα παρέβαινε στην αγορά του.

Στην πραγματικότητα όμως γίνεται συχνά προβολή μόνο του πράσινου προσώπου των βιομηχανιών (δεν αμφισβητεί κανείς την εγκυρότητα των ισχυρισμών τους) , αποκρύπτοντας τον κορμό τους, που παραμένει αγκάθι για την ισορροπία του περιβάλλοντος

Επειδή υπάρχουν πολλοί τομείς κατά την παραγωγή και τη μετέπειτα κυκλοφορία ενός προϊόντος που επιβαρύνουν τη φύση και το κλίμα και η βελτίωση ενός μόνο από αυτούς δεν είναι αρκετή για να χαρακτηρίσει την εκάστοτε εταιρία πράσινη.

Στα πλαίσια της οικολογικής δραστηριότητας της η Greenpeace θέσπισε στις 08/2006 κριτήρια για την κατάταξη των μεγαλύτερων κατασκευαστών PCs και κινητών τηλεφώνων σε μια λίστα βάσει της διαγωγής τους προς το περιβάλλον.Το ''Greenmeter΄΄ λαμβάνει υπόψη :

1) Τοξικά χημικά που χρησιμοποιούνται από τις εταιρίες και απαγορεύουν την ασφαλή ανακύκλωση. ( διαχείριση τους / δέσμευση περιορισμού της χρήσης τους / χρήση PVC & BFR1 : 2πλή βαρύτητα)

2) Ενεργειακή κατανάλωση (εκπομπή αερίων θερμοκηπίου / δέσμευση για μείωση τους / ποσοστό χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας / ενεργειακή αποτελεσματικότητα προϊόντων)

3) Ηλεκτρονικά απορρίμματα (E-Waste) (καταγραφή της συλλογής ανακυκλούμενων συσκευών / χρήση ανακυκλούμενων υλικών και δέσμευση χρήσης τους στο μέλλον / παροχή κινήτρων στον καταναλωτή για ανακύκλωση / πληροφόρηση καταναλωτών)

Κάθε εταιρία αξιολογείται αναλυτικά στους 3 παραπάνω τομείς, τα αποτελέσματα συμψηφίζονται και προκύπτει η τελική βαθμολογία στην κλίμακα του 10. Η λίστα ανανεώνεται 4 φορές τον χρόνο και μια εταιρία μπορεί να κινηθεί προς πρασινότερη βαθμολογία. Τα κριτήρια γίνονται αυστηρότερα ενώ εξετάζονται περισσότερες πτυχές για κάθε κατασκευαστή Υπάρχουν επίσης ποινές σε περίπτωση αθέτησης των δεσμεύσεων ή πλάνης (Toshiba, Samsung, LG, Dell, Lenovo και πρόσφατα η Microsoft έχουν τιμωρηθεί)

Στόχος της Greenpeace είναι η βελτίωση ή η δέσμευση για βελτίωση των εταιριών στους 3 παραπάνω τομείς, προάγοντας τον ανταγωνισμό μεταξύ τους και παράλληλα προσφέρει μια ολοκληρωμένη και αντικειμενική εικόνα στον καταναλωτή του πόσο φιλική προς το περιβάλλον είναι η πολιτική κάθε εταιρίας.

Όλες οι εταιρίες που συμμετέχουν στην αξιολόγηση δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, χαρακτηριστικές για μια επισκόπηση είναι οι εξής :

ΝΟΚΙΑ (7.5/10)

Βρίσκεται από την αρχή στην 1η θέση απέχοντας σημαντικά από τον επόμενο. Άριστη βαθμολογία στα κριτήρια χρήσης χημικών καθώς έχει εξαλείψει τελείως το PVC από τα προϊόντα της από το 2005 , δείχνοντας ότι οι ανταγωνιστές της που τα χρησιμοποιούν ακόμα δεν έχουν καμία δικαιολογία. Το 25% της ενέργειας που χρησιμοποιεί είναι ανανεώσιμη, έχει μειώσει τις εκπομπές CO2 κατά 18% μέσα σε 4 έτη και τα προϊόντα της ξεπερνούν κατά πολύ τις προϋποθέσεις του Green Star2. Η μη συμμόρφωση με τις υπόλοιπες οδηγίες RoHS3 είναι το κύριο σημείο που υστερεί. (αναλυτικότερα)

Sony Ericsson (6.9/10)

Κατέχει τη 2η θέση καθώς κανένα προϊόν της δεν περιέχει PVC ή BFR από το 2008 και συμμορφώνετε με τους κανονισμούς των RoSH, δεσμευόμενη να περιορίσει τη χρήση του βρώμιου και του χλωρίου. Μέχρι το 2015 θα έχει μειώσει τις εκπομπές CO2 κατά 20% και το 30% της ενέργειας θα προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές. Επιπλέον όλα της τα προϊόντα φέρουν το Energy star για την χαμηλή ενεργειακή κατανάλωση. Μόνο το 5% των συσκευών της ανακυκλώνεται στερώντας της μια ψηλότερη βαθμολογία, καταβάλλει όμως φιλότιμες προσπάθειες βελτίωσης και εκσυγχρονισμού (αναλυτικότερα)

Apple (4.9/10)

Από την 5η θέση πέφτει στην 9η στην πρόσφατη κατάταξη. Οι βαθμοί της προέρχονται κυρίως από τη κατάργηση του PVC και των BFR στα προϊόντα της , παρέχει όμως λίγες πληροφορίες σχετικά με τα μελλοντικά της σχέδια για τη χρήση άλλων χημικών (χλώριο, βρώμιο, αντιμόνιο). Επέκτεινε τις υπηρεσίες ανακύκλωσης σε Βραζιλία και Ασία και αναφέρει ποσοστό ανακύκλωσης 41,9% χωρίς να αναλύει τον τρόπο υπολογισμού του. Στον τομέα της ενέργειας μειώνει τις εκπομπές CO2 αλλά δεν αναφέρει σε ποιό ποσοστό χρησιμοποιεί αναεώσιμες πηγές και ο υπολογιστές της φέρουν την πιστοποίηση του Energy Star.(αναλυτικότερα)

Microsoft (1.9/10)

Έπεσε στην 17η θέση από την 16η λόγω της ποινής για την μη τήρηση της δέσμευσης της να σταματήσει τη χρήση PVC και BFRs μέχρι το τέλος του 2010 . H διαχείρηση των χημικών της επιδεινώθηκε, δεν συμμορφώνεται με τις οδηγίες που προτείνει οι οδηγίες RoHS και τα προϊόντα της δεν πληρούν ακόμα τις προυποθέσεις για εξοικονόμηση ενέργειας της Green Star. Στα θετικά στοιχεία συγκαταλέγεται η προσφορά κινήτρων στους αγοραστές για ανακύκλωση και η αναφορά των εκπομπών CO2 και η δέσμευσή της για μείωη τους ενώ ήδη το 24.4% της ενέργειας που χρησιμοποιεί είναι ανανεώσιμη. (αναλυτικότερα)


Πηγή : http://www.greenpeace.org/international/en/campaigns/toxics/electronics/Guide-to-Greener-Electronics/


1 BFR : οργανικές ουσίες βρωμίου που αναστέλλουν την ανάφλεξη εύφλεκτων υλικών. Βρίσκονται σε πολλά ηλεκτορνικά εξαρτήματα, σε έπιπλα και χαλιά και θεωρούνται βλαβερά για τον άνθρωπο. (αναλυτικότερα)

2 Green Star : εθελοντικό περιβαλλοντικό σύστημα αξιολόγισης κτιρίων και συσκευών θεσπισμένο από το 2003 στην Αυστραλία.

3 RoHS Directive : Restriction of Hazardous Substances Directive –οδηγίες για τον περιορισμό βλαβερών ουσίων, που περιλαμβάνει τα εξής 6: μόλυβδο, υδράργυρο, κάδμιο, εξασθενές χρώμιο, PBB και PBDE -σε πολλά πλαστικά. (αναλυτικότερα)


Saturday, 23 October 2010

Oδηγίες και οφέλη της οικολογικής οδήγησης


Στις μέρες μας τα αυτοκίνητα είναι η δεύτερη μεγαλύτερη αιτία της αύξησης της θερμοκρασίας του πλανήτη μετά τους θερμοηλεκτρικούς σταθμούς παραγωγής ενέργειας.Συν τοις άλλοις,η ατμοσφαιρική ρύπανση συνδέεται με μια σειρά πνευμονικών νοσημάτων,καθώς και με εγκεφαλικά επεισόδια και καρδιοπάθειες.Λόγω λοιπόν των παραπάνω δυσάρεστων στοιχείων τα τελευταία χρόνια βγαίνουν στην παραγωγή οχήματα φιλικά προς το περιβάλλον.Ωστόσο,τα αυτοκίνητα αυτά κοστίζουν σημαντικά πιο πολύ από τα ‘συμβατικά’ και σίγουρα αργεί η στιγμή όπου όλοι μας θα έχουμε την οικονομική δυνατότητα να αγοράσουμε ένα τέτοιο όχημα με σκοπό να βάλουμε ένα λιθαράκι στην προστασία του περιβάλλοντος.

Παρόλα αυτά,έχουμε όμως τη δυνατότητα να μειώσουμε σημαντικά τους ρύπους που απελευθερώνονται στο περιβάλλον,ακολουθώντας μερικές απλές οδηγίες της οικολογικής οδήγησης.Ως οικολογική οδήγηση ορίζεται η συνεπή,ήπια και ασφαλής οδήγηση σε χαμηλό αριθμό στροφών κινητήρα(1200-2500 στροφές ανά λεπτό)και ήπιες επιταχύνσεις.

Η οικολογική-οικονομική οδήγηση έχει εισαχθεί από τον Ιανουάριο του 2009 στην εκπαιδευτική και εξεταστική διαδικασία για την απόκτηση άδειας οδήγησης.Όχι μόνο στο θεωρητικό κομμάτι απόκτησης του διπλώματος οδήγης,όπου υπάρχει ειδικό εγχειρίδιο που περιέχει οδηγίες οικολογικής οδήγησης,αλλά και στο πρακτικό,με ειδικές διαδικασίες,μέσω των οποίων θα εξετάζεται η ικανότητα του οδηγού σε eco-driving.Καποιός όμως ο οποίος είναι χρόνια οδηγός,έχει τη δυνατότητα να μάθει να οδηγεί οικολογικα?Η απάντηση είναι...Φυσικά και μπορεί!

Οδηγίες οικολογικής οδήγησης...

-->Οδήγηση με σταθερή ταχύτητα.

-->Αποφυγή μεταφοράς περιττών φορτίων και χρήση σχαρών οροφής.

-->Σωστή και τακτική συντήρηση του οχήματος.

-->Αποφυγή πατήματος του γκαζιού στο μέγιστο.Όσο πιο πολύ βυθίζεται το πετάλι τόσο πιο πολύ καύσιμο καταναλώνεται,ασχέτως από τις στροφές του κινητήρα.

-->Συνεπή (αν όχι μηδαμινή) χρήση του κλιματισμού.H λειτουργία του κλιματισμού αυξάνει από 10-14% την κατανάλωση καυσίμου.

-->Σβήσιμο του κινητήρα σε στάσεις άνω του ενός λεπτού.

-->Ομαλή επιβράδυνση του οχήματος.Προβλέψτε την απαιτούμενη επιτάχυνση ή επιβράδυνση του οχήματός σας,ανάλογα με τις συνθήκες κυκλοφορίας.

-->Κάντε γρήγορες αλλαγές προς τις υψηλές σχέσεις και καθυστερείστε τις αλλαγές προς τις μικρές σχέσεις μετάδοσης(με άλλα λογια οδηγείται όσο είναι δυνατόν με 4η ή 5η).

-->Έλεγχος της πίεσης των ελαστικών μια φορά το μήνα.Μια μικρή απόκλιση από το κανονικό φούσκωμα μπορεί να σας κοστίσει πολλά.Αν τα λάστιχα δεν είνα φουσκωμένα στη σωστή πίεση που προβλέπει ο κατασκευαστής,τότε καταναλώνετε 1,3-3,7% περισσότερο καύσιμο.

Ποιά είναι όμως τα οφέλη της οικολογικής οδήγησης?

-->10-25% λιγότερα ατυχήματα, επομένως βελτίωση της οδικής ασφάλειας.

-->10-25% λιγότερη κατανάλωση καυσίμου και συνακόλουθα μείωση των εκπεμπόμενων αέριων ρύπων.

-->σημαντική μείωση ηχορύπανσης.

-->μείωση του ενεργειακού κόστους, καθώς και του κόστους συντήρησης του οχήματος και ασφάλισής του.

-->μεγαλύτερη άνεση για τον οδηγό και τους επιβάτες σε δημόσια και ιδιωτικά οχήματα.

-->μεγαλύτερη άνεση για τον οδηγό και τους επιβάτες σε δημόσια και ιδιωτικά οχήματα.

-->ίσος χρόνος ταξιδίου σε σχέση με τον συνήθη τρόπο οδήγησης.

Eκτιμήσεις λένε ότι με την οικολογική οδήγηση οι οδηγοί μπορούν να μειώσουν την κατανάλωση καυσίμου έως και 25%.Και,αν το οικονομικό όφελος δεν σας λέει τίποτα έχει υπολογιστεί πως αν όλοι οι οδηγοί της Ε.Ε. υιοθετούσαν τον οικολογικό τρόπο οδήγησης και μείωναν την κατανάλωση καυσίμου κατά 10%,τότε οι εκπομπές του διοξειδίου του άνθρακα θα μειώνονταν στην Ευρώπη κατά 50 εκατομμύρια τόνους ετησίως!! Στη Βρετανία υπολογίσθηκε πως, αν μείωναν την ταχύτητά τους τα 15 εκατομμύρια των οδηγών που υπερβαίνουν το όριο ταχύτητας των 70 μιλίων/ώρα (113 χλμ. /ώρα), οι εκπομπές του διοξειδίου του άνθρακα θα μειώνονταν κατά 890.000 τόνους τον χρόνο.

Ακόμη η αλλαγή ταχύτητας ανάμεσα στις 2.000 και τις 2.500 στροφές ανά λεπτό, όχι μόνο βοηθάει στη μείωση της κατανάλωσης καυσίμου, αλλά μειώνει επίσης την ηχορύπανση. Ένα αυτοκίνητο που λειτουργεί στις 4.000 στροφές ανά λεπτό κάνει τόσο θόρυβο όσο 32 αυτοκίνητα που λειτουργούν στις 2.000 στροφές ανά λεπτό!

Βλέπουμε λοιπόν από τα παραπάνω πως ο καθένας μας θα μπορούσε να οδηγήσει οικολογικά.Τα οφέλη τόσο για τον πλανήτη μας,όσο και για εμάς τους ίδιους είναι πολλαπλά.Το μόνο πράγμα που χρειάζεται να κάνουμε είναι η εφαρμογή των οικολογικών οδηγιών.

Sunday, 10 October 2010

Ο σωστός οικολόγος τρώει όλο το φαί του

Έχουμε μάθει ότι το να πετάς φαγητό είναι αμαρτία...αλλά γιατί???
Ίσως γιατί το να πετάς φαΐ είναι ο πιο αντιοικολογικός τρόπος να ζεις..


Το πεταμένο τυρί, υπολείμματα ψωμιού, τρόφιμα και οι συσκευασίες τους είναι πεταμένη ενέργεια. Στον '' λεγόμενο'' αναπτυγμένο κόσμο το 1/4 των τροφίμων καταλήγει στον κάδο απορριμάτων, το αποτέλεσμα είναι να ξοδεύονται ετησίως λόγω της σπατάλης αυτής 1,4 δισεκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου.
Αν αναρωτιέστε πως γίνετε αυτό ...απλά.. το κομμάτι του ψωμιού που θα πετάξετε αντιστοιχεί σε ένα τμήμα της πλαστικής σακούλας που το προστάτεψε για να πάει σπίτι σας. Το αλεύρι που χρησιμοποιήθηκε από τον φούρναρη για να κατασκευάσει αυτό που πετάξατε, έπιανε χώρο στο φορτηγό που το μετέφερε στο μαγαζί του(το οποίο φορτηγό καίει πετρέλαιο) . Το αλεύρι παράχθηκε από σιτάρι που φύτρωσε σε ένα χωράφι, όμως για να φυτρώσει έπρεπε ένα τρακτέρ να ρίξει τους σπόρους και στη συνέχεια να κάνει τον θερισμό του. Νομίζω αρχίζετε να πιάνετε το νόημα.
Και θα πείτε τώρα πολύ σωστά μαααα...σιγά το ψωμί που πετάω δεν είναι τίποτα.... ΟΤΑΝ ΟΜΩΣ ΜΙΛΑΜΕ ΓΙΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΜΙΛΑΜΕ ΓΙΑ ΕΝΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ. Αρα το ψωμί που πετάτε μαζί με όλα τα άλλα τρόφιμα σε όλη σας τη ζωή, μαζί με τα τρόφιμα όλων των άλλων ανθρώπων μπορούν ΚΥΡΙΟΛΕΚΤΙΚΑ να σώσουν τον πλανήτη μας. Και αν είστε από τους τύπους που τους αρέσουν τα νούμερα, 0.5 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου είναι αυτά που ΠΕΤΑΕΙ με τη μορφή φαγητού ο μέσος άνθρωπος στη διάρκεια της ζωής του στις αναπτυγμένες χώρες(σύμφωνα με μελέτες αμερικανικών πανεπιστημίων που δημοσιεύει το scientific american)
Αρα την επόμενη φορά που θα πετάξετε το φαγητό σας σκεφτείτε ότι όχι μόνο το στερείται απο κάποιον που το έχει ανάγκη αλλά στερείται και απο τα παιδιά σας μερικά βαρέλια πετρελαίου ενώ τους δίνετε σε αντάλλαγμα έναν πιο βρώμικο πλανήτη.