Friday, 29 October 2010


Οδηγός για πρασινότερα ηλεκτρονικά


Σίγουρα μπορούμε να ανακαλέσουμε στη μνήμη μας σήματα πάνω σε γνωστά ηλεκτρονικά προϊόντα που μας διαβεβαιώνουν για την ''φιλική'' στάση τους προς το περιβάλλον, εξαλείφοντας μια παραπάνω αναστολή - για όποιον έχει - που θα παρέβαινε στην αγορά του.

Στην πραγματικότητα όμως γίνεται συχνά προβολή μόνο του πράσινου προσώπου των βιομηχανιών (δεν αμφισβητεί κανείς την εγκυρότητα των ισχυρισμών τους) , αποκρύπτοντας τον κορμό τους, που παραμένει αγκάθι για την ισορροπία του περιβάλλοντος

Επειδή υπάρχουν πολλοί τομείς κατά την παραγωγή και τη μετέπειτα κυκλοφορία ενός προϊόντος που επιβαρύνουν τη φύση και το κλίμα και η βελτίωση ενός μόνο από αυτούς δεν είναι αρκετή για να χαρακτηρίσει την εκάστοτε εταιρία πράσινη.

Στα πλαίσια της οικολογικής δραστηριότητας της η Greenpeace θέσπισε στις 08/2006 κριτήρια για την κατάταξη των μεγαλύτερων κατασκευαστών PCs και κινητών τηλεφώνων σε μια λίστα βάσει της διαγωγής τους προς το περιβάλλον.Το ''Greenmeter΄΄ λαμβάνει υπόψη :

1) Τοξικά χημικά που χρησιμοποιούνται από τις εταιρίες και απαγορεύουν την ασφαλή ανακύκλωση. ( διαχείριση τους / δέσμευση περιορισμού της χρήσης τους / χρήση PVC & BFR1 : 2πλή βαρύτητα)

2) Ενεργειακή κατανάλωση (εκπομπή αερίων θερμοκηπίου / δέσμευση για μείωση τους / ποσοστό χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας / ενεργειακή αποτελεσματικότητα προϊόντων)

3) Ηλεκτρονικά απορρίμματα (E-Waste) (καταγραφή της συλλογής ανακυκλούμενων συσκευών / χρήση ανακυκλούμενων υλικών και δέσμευση χρήσης τους στο μέλλον / παροχή κινήτρων στον καταναλωτή για ανακύκλωση / πληροφόρηση καταναλωτών)

Κάθε εταιρία αξιολογείται αναλυτικά στους 3 παραπάνω τομείς, τα αποτελέσματα συμψηφίζονται και προκύπτει η τελική βαθμολογία στην κλίμακα του 10. Η λίστα ανανεώνεται 4 φορές τον χρόνο και μια εταιρία μπορεί να κινηθεί προς πρασινότερη βαθμολογία. Τα κριτήρια γίνονται αυστηρότερα ενώ εξετάζονται περισσότερες πτυχές για κάθε κατασκευαστή Υπάρχουν επίσης ποινές σε περίπτωση αθέτησης των δεσμεύσεων ή πλάνης (Toshiba, Samsung, LG, Dell, Lenovo και πρόσφατα η Microsoft έχουν τιμωρηθεί)

Στόχος της Greenpeace είναι η βελτίωση ή η δέσμευση για βελτίωση των εταιριών στους 3 παραπάνω τομείς, προάγοντας τον ανταγωνισμό μεταξύ τους και παράλληλα προσφέρει μια ολοκληρωμένη και αντικειμενική εικόνα στον καταναλωτή του πόσο φιλική προς το περιβάλλον είναι η πολιτική κάθε εταιρίας.

Όλες οι εταιρίες που συμμετέχουν στην αξιολόγηση δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, χαρακτηριστικές για μια επισκόπηση είναι οι εξής :

ΝΟΚΙΑ (7.5/10)

Βρίσκεται από την αρχή στην 1η θέση απέχοντας σημαντικά από τον επόμενο. Άριστη βαθμολογία στα κριτήρια χρήσης χημικών καθώς έχει εξαλείψει τελείως το PVC από τα προϊόντα της από το 2005 , δείχνοντας ότι οι ανταγωνιστές της που τα χρησιμοποιούν ακόμα δεν έχουν καμία δικαιολογία. Το 25% της ενέργειας που χρησιμοποιεί είναι ανανεώσιμη, έχει μειώσει τις εκπομπές CO2 κατά 18% μέσα σε 4 έτη και τα προϊόντα της ξεπερνούν κατά πολύ τις προϋποθέσεις του Green Star2. Η μη συμμόρφωση με τις υπόλοιπες οδηγίες RoHS3 είναι το κύριο σημείο που υστερεί. (αναλυτικότερα)

Sony Ericsson (6.9/10)

Κατέχει τη 2η θέση καθώς κανένα προϊόν της δεν περιέχει PVC ή BFR από το 2008 και συμμορφώνετε με τους κανονισμούς των RoSH, δεσμευόμενη να περιορίσει τη χρήση του βρώμιου και του χλωρίου. Μέχρι το 2015 θα έχει μειώσει τις εκπομπές CO2 κατά 20% και το 30% της ενέργειας θα προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές. Επιπλέον όλα της τα προϊόντα φέρουν το Energy star για την χαμηλή ενεργειακή κατανάλωση. Μόνο το 5% των συσκευών της ανακυκλώνεται στερώντας της μια ψηλότερη βαθμολογία, καταβάλλει όμως φιλότιμες προσπάθειες βελτίωσης και εκσυγχρονισμού (αναλυτικότερα)

Apple (4.9/10)

Από την 5η θέση πέφτει στην 9η στην πρόσφατη κατάταξη. Οι βαθμοί της προέρχονται κυρίως από τη κατάργηση του PVC και των BFR στα προϊόντα της , παρέχει όμως λίγες πληροφορίες σχετικά με τα μελλοντικά της σχέδια για τη χρήση άλλων χημικών (χλώριο, βρώμιο, αντιμόνιο). Επέκτεινε τις υπηρεσίες ανακύκλωσης σε Βραζιλία και Ασία και αναφέρει ποσοστό ανακύκλωσης 41,9% χωρίς να αναλύει τον τρόπο υπολογισμού του. Στον τομέα της ενέργειας μειώνει τις εκπομπές CO2 αλλά δεν αναφέρει σε ποιό ποσοστό χρησιμοποιεί αναεώσιμες πηγές και ο υπολογιστές της φέρουν την πιστοποίηση του Energy Star.(αναλυτικότερα)

Microsoft (1.9/10)

Έπεσε στην 17η θέση από την 16η λόγω της ποινής για την μη τήρηση της δέσμευσης της να σταματήσει τη χρήση PVC και BFRs μέχρι το τέλος του 2010 . H διαχείρηση των χημικών της επιδεινώθηκε, δεν συμμορφώνεται με τις οδηγίες που προτείνει οι οδηγίες RoHS και τα προϊόντα της δεν πληρούν ακόμα τις προυποθέσεις για εξοικονόμηση ενέργειας της Green Star. Στα θετικά στοιχεία συγκαταλέγεται η προσφορά κινήτρων στους αγοραστές για ανακύκλωση και η αναφορά των εκπομπών CO2 και η δέσμευσή της για μείωη τους ενώ ήδη το 24.4% της ενέργειας που χρησιμοποιεί είναι ανανεώσιμη. (αναλυτικότερα)


Πηγή : http://www.greenpeace.org/international/en/campaigns/toxics/electronics/Guide-to-Greener-Electronics/


1 BFR : οργανικές ουσίες βρωμίου που αναστέλλουν την ανάφλεξη εύφλεκτων υλικών. Βρίσκονται σε πολλά ηλεκτορνικά εξαρτήματα, σε έπιπλα και χαλιά και θεωρούνται βλαβερά για τον άνθρωπο. (αναλυτικότερα)

2 Green Star : εθελοντικό περιβαλλοντικό σύστημα αξιολόγισης κτιρίων και συσκευών θεσπισμένο από το 2003 στην Αυστραλία.

3 RoHS Directive : Restriction of Hazardous Substances Directive –οδηγίες για τον περιορισμό βλαβερών ουσίων, που περιλαμβάνει τα εξής 6: μόλυβδο, υδράργυρο, κάδμιο, εξασθενές χρώμιο, PBB και PBDE -σε πολλά πλαστικά. (αναλυτικότερα)


No comments:

Post a Comment