Friday, 2 September 2011

Bioremed-what?

Το πρόβλημα

▪ Μαζικές διαρροές χημικών ουσιών

και καυσίμων σε περίπτωση ατυχημάτων.

▪ Χημικά απόβλητα εργοστασίων που καταλήγουν στο έδαφος, στο υπεδάφος ή και στον υπόγειο υδροφό

ρο ορίζοντα.

▪ Μόλυνση του εδάφους σε χώρους εναπόθεσης απορριμμάτων

▪ κλπ

--> Μόλυνση του εδάφους με βλαβερές για το περιβάλλον και τον άνθρωπο ουσίες.

Η λύση

Βιοαποκατάσταση (ή ακριβέστερα bioremedation), είναι η χρήση του μεταβολισμού των μικροοργανισμών για την αφαίρεση αποβλήτων, στον χώρο παραγωγής τους οπότε γίνεται λόγος για in situ βιοαποκατάσταση, ή σε κάποιον άλλο μέρος που μεταφέρονται τα μολυσμένα υλικά οπού και έχουμε την ex situ βιοαποκατάσταση.

Φυτοαποκατάσταση (phytoremedation), είναι μια σχετικά νέα, αναδυόμενη τεχνολογία που χρησιμοποιεί φυτικούς οργανισμούς για να αφαιρέσει βλαβερές ουσίες από το περιβάλλον.

Αν και η χρήση μικροβίων για τον καθαρισμό ουσιών με βάση το πετρέλαιο είναι αρκετά αποτελεσματική, έχει περιορισμένη αποτελεσματικότητα στην αποκατάσταση οργανικών και μεταλλικών υπολειμμάτων. Στις περιπτώσει αυτές τα φυτά λειτουργούν σαν φίλτρα για τις ουσίες αυτές. Ανάλογα με το είδος του εδάφους (έδαφος, νερό) και τις ουσίες στις οποίους στοχεύουν (οργανικές, χημικές, μέταλλα κλπ) και το τμήμα των φυτών που ανακυκλώνει τις ουσίες (ρίζες, φύλλα) η φυτοαποκατάστηση υποδιαιρείται σε πολλές κατηγορίες. [3]


Πως λειτουργεί;

Μικρόβια (βακτήρια, μύκητες, πρωτόζωα) που βρίσκονται στο έδαφος και στο νερό βρίσκονται σε μια συνεχή διαδικασία διάσπασης οργανικών ουσιών με στόχο την θρέψη τους. Τι θα γίνει όμως εάν στο μενού τους προστεθούν και χημικά απόβλητα όπως αυτά που βρίσκονται στα διάφορα είδη καυσίμων; Πολλοί από αυτούς του μικροοργανισμού θα πεθάνουν γιατί οι ουσίες θα ασκήσουν πάνω του τοξική δράση, αυτοί όμως που θα επιβιώσουν θα πέψουν τις χημικές ενώσεις και θα τις βιομετατρέψουν σε νερό και ακίνδυνα για το περιβάλλον αέρια όπως διοξείδιο του άνθρακα.

Για την ολοκλήρωση της διεργασίας αυτή απαιτούνται οι κατάλληλες περιβαλλοντικές συνθήκες (θερμοκρασία, θρεπτικά συστατικά, οξυγόνο κλπ.) που θα επιτρέψουν στα μικρόβια να αυξηθούν και να πολλαπλασιαστούν - και να καταναλώσουν περισσότερα χημικά απόβλητα. Όταν όμως οι συνθήκες δεν πληρούνται τα μικρόβια είτε αναπτύσσονται πολύ αργά είτε συνθέτουν -σε σπάνιες περιπτώσεις περισσότερο τοξικές χημικές ενώσεις.

Για να εξασφαλιστούν οι κατάλληλες συνθήκες ο άνθρωπος μπορεί να παρέμβει προσθέτοντας τα απαραίτητα θρεπτικά συστατικά όταν αυτά απουσιάζουν, ανακατεύοντας το χώμα όταν αυτό είναι πολύ σκληρό παρέχοντας παράλληλα μια δίοδο στο οξυγόνο ή ακόμα και προσθέτοντας τους ίδιους τους μικροοργανισμούς όταν αυτοί βρίσκονται σε ανεπαρκείς συγκεντρώσεις.

Επειδή μέσα στο χώμα μπορεί να βρίσκονται χημικά απόβλητα εξατμίζονται όταν το χώμα ανακατεύεται και απελευθερώνονται στην ατμόσφαιρα, η ανάδευση γίνεται σε μεγάλες κλειστές δεξαμενές όπου τα χημικά συγκεντρώνονται και επεξεργάζονται ανάλογα.

Πέρα από το έδαφος τα μικρόβια μπορούν να ''καθαρίσουν'' και το μολυσμένο νερό. Ειδικότερα νερό αντλείται από το υπέδαφος και συγκεντρώνεται σε μεγάλες δεξαμενές όπου αναμιγνύεται με θρεπτικά συστατικά και αέρα και στη συνέχεια τοποθετείται πάλι υπέδαφος. Εναλλακτικά τα θρεπτικά συστατικά και ο αέρας διοχετεύονται στα υπόγεια κοιτάσματα νερού.


Πόσο χρόνο χρειάζεται;Αυτό εξαρτάται από τους παρακάτω παράγοντες:

▪ είδος και ποσότητα των χημικών αποβλήτων


▪ μέγεθος και βάθος μολυσμένου νερού


▪ είδος χώματος και περιβαλλοντικές συνθήκες που επικρατούν

▪ εάν η βιοαποκατάσταση συμβαίνει στο έδαφος ή


στο υπέδαφος.

Αναλόγως η διαδικασία μπορεί να απαιτήσει από μερικούς μήνες έως μερικά χρόνια.


Είναι ασφαλής η βιοαποκατάσταση;

Είναι μια πολύ ασφαλής διαδικασία επειδή βασίζεται μόνο στα μικρόβια που βρίσκονται φυσιολογικά στο έδαφος. Δεν προστίθεται οποιοσδήποτε άλλος μικροοργανισμός που έχει απομονωθεί από άλλο μέρος ή έχει τεχνολογικά τροποποιηθεί. Πρόκειται δηλαδή για την επιτάχυνση-ενίσχυση μιας φυσικής διεργασίας. Τα θρεπτικά συστατικά που προστίθενται δε, είναι απλά λιπάσματα που χρησιμοποιούνται σε κήπους και καλλιέργειες

Ένα άλλο μεγάλο πλεονέκτημα της μεθόδου είναι η το χαμηλό κόστος της καθώς δεν απαιτεί εξειδικευμένη τεχνολογία και μπορεί να διενεργηθεί στον ''τόπο του εγκλήματος''.

Ο έλεγχος της αποτελεσματικότητας της βιοαποκατάστασης διασφαλίζεται με την λήψη δειγμάτων από το έδαφος και το νερό.


Αλλά...

Όπως κάθε τεχνολογία, έτσι και η βιοαποκατάσταση έχει τα μειονεκτήματά της.

• Η μέθοδος αυτή δεν αποτελεί πανάκεια καθώς η εφαρμογή της περιορίζεται μόνο στις βιοδιασπώμενες ουσίες και δεν μπορεί να εφαρμοστεί σε περιπτώσεις υπερβολικά τοξικών χημικών που βρίσκονται σε μεγάλες συγκεντρώσεις όπως κάδμιο ή μόλυβδο.


• Υπάρχει η πιθανότητα δημιουργίας ακόμα τοξικότερων προϊόντων μετά την επεξεργασία των χημικών από τους μικροοργανισμούς.

• Ο χρόνος που απαιτείται είναι κατά μέσο όρο μεγαλύτερος συγκριτικά με αυτόν που χρειάζονται άλλες μέθοδοι καθαρισμού.

• Είναι δύσκολη η εφαρμογή της σε σε ευρεία κλίμακα.

• Δεν υπάρχουν ακόμα θεσπισμένα, κοινώς αποδεκτά κριτήρια για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας.


Πηγές

1. http://www.epa.gov/tio/download/citizens/bioremediation.pdf

2. http://ei.cornell.edu/biodeg/bioremed/index.html

3. http://www.iupac.org/publications/pac/2001/pdf/7307x1163.pdf

4. http://www.bionewsonline.com/w/what_is_bioremediation.htm

Wednesday, 20 July 2011

H αιολική ενέργεια στην Ελλάδα

Tο καλοκαίρι στη χώρα μας δε χαρακτηρίζεται μόνο από τις πολύ υψηλές θερμοκρασίες,αλλά και από τους ισχυρούς ανέμους οι οποίοι πνέουν καθ'όλη σχεδόν τη διάρκεια του, προσφέροντας μας,λίγη δροσιά.Ωστόσο,η προσφορά τους είναι πολύ πιο πολύτιμη από όσο πιστεύουμε,διότι αποτελούν κινητήρια δύναμη της αιολικής ενέργειας,μια ραγδαίως αναπτυσσόμενης πράσινης-ανανεώσιμης ενέργειας.Η Ελλάδα,μετά την Αγγλία,κατέχει το δεύτερο μεγαλύτερο δυναμικό στην Ευρώπη,συνόλου εκμεταλλεύσιμης ενέργειας που φτάνει τα 44 TWh ανά έτος,ποσό που υπερκαλύπτει το αντίστοιχο της ηλεκτρικής ενέργειας 41 TWh .Άξιο αναφοράς είναι το γεγονός ότι η χώρα μας κατέχει τη 10η θέση παγκοσμίως όσον αφορά το ρυθμό ανάπτυξης αιολικών πάρκων.Aυτή τη στιγμή η εγκατεστημένη ισχύς των αιολικών πάρκων ξεπερνάνε τα 1000 MW(1 MW αιολικής ενέργειας καλύπτει περίπου τις ενεργειακές ανάγκες 350 νοικοκυριών),ενώ η συμμετοχή της αιολικής ενέργειας στη συνολική ετήσια παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας προβλέπεται να αγγίξει το 3 %.

Στο παρόν λοιπόν άρθρο θα παραθέσουμε μερικά από τα πολλά αιολικά πάρκα της χώρας μας।Το μεγαλύτερο αιολικό δυναμικό της χώρας μας βρίσκεται,όπως είναι άλλωστε λογικό,στο Αιγαίο,κυρίως στην περιοχή των Κυκλάδων,στην Κρήτη,στην Εύβοια,ενώ σημαντική είναι η συνεισφορά στην αιολική ενέργεια,απότο Ιόνιο και την Πελοπόννησο.

Κρήτη:Το νησί έχει αναπτύξει στενή σχέση με την αιολική ενέργεια ήδη από την Μινω΄ι΄κή εποχή!Αυτή τη στιγμή η Κρήτη έχει 28 αιολικά πάρκα,συνολικής ισχύος 250 ΜW.Το πλέον αξιοσημείωτο έχει να κάνει με το σχέδιο του ομίλου Κοπελούζου που είναι στα σκαρία και περιλαμβάνει κατασκευή αιολικών πάρκων,συνολικής ισχύος 1000 MW,καθιστώντας την Κρήτη το πιο πράσινο νησί παγκοσμίως!
Αιολικό πάρκο Χάνδρας:Βρίσκεται στην ανατολική περιοχή του νησιού,σε υψόμετρο μεγαλύτερο των 650 μέτρων.Είναι το πλέον κατάλληλο μέρος για εγκατάσταση ανεμογεννητριών,αφού είναι εκτεθειμένο σε ανέμους όλο το χρόνο.Στην περιοχή υπήρχαν από παλία ανεμόμυλοι οι οποίοι έχουν αντικατασταθεί σήμερα από 18 ανεμογεννήτριες τύπου Zond Z43.Το πάρκο έχει συνολική ισχύ περίπου 10 MW.

Βέρμιο:Θα αποτελέσει το μεγαλύτερο αιολικό πάρκο της χώρας μας.Θα ξεκινήσει τη λειτουργία του το 2013.Προβλέπεται να έγκατασταθούν 174 ανεμογεννήτριες σε έκταση 120.000 στρεμμάτων στο όρος Βέρμιο,οι οποίες θα έχουν συνολική ισχύ 522 MW!Η συνολική επένδυση ανέρχεται στα 750 εκ.ευρώ,ενώ σημαντικό είναι το γεγονός πως έχουν εξασφαλιστεί όλες οι απαραίτητες άδειες.

Eύβοια:Πέραν των αιολικών πάρκων που διαθέτει,έχουν ήδη εκπονηθεί σχέδια για τη δημιουργία του ''Συγκροτήματος 21''.Πρόκειται γιατη δημιουργία 21 αιολικών πάρκων συνολικής ισχύος 579 MW,στην περιοχή της Νότιας Εύβοιας(εκεί που πνέουν ισχυροί άνεμοι καθόλη τη διάρκεια του χρόνου),προσφέροντας ενέργεια όχι μόνο στο νησί,αλλά και στην υπόλοιπη Ελλάδα.Το κόστος κατασκευής θα ανέλθει στα 984 εκ.ευρώ και το 70% θα το αναλάβουν ιδιωτικές επιχειρήσεις.Η παραγόμενη ενέργεια θα περνάει από τον Πολυπόταμο στη Νέα Μάκρη με υποθαλάσσιο καλώδιο.Μέχρι τώρα στο νησί έχουν εγκατασταθεί 350 ανεμογεννήτριες,που αντιστοιχούν περίπου στο 20 % της συνολικής αιολικής ισχύος που παράγει η χώρα μας!Ακόμη,έχουν ήδη εγκριθεί άδειες παραγωγής,για επιπλέον 450 MW,όπου αναμένονται μόνο οι άδειες εγκατάστασης.

Πελοπόννησος:Η περιοχή της Πελοποννήσου θα προσφέρει στο άμεσο μέλλον εγκατεστημένη ισχύ 1000 MW,η οποία θα προέρχεται από 60 συνολικά αιολικά πάρκα της ευρύτερης περιοχής.Μόλις τον προηγούμενο Μάρτιο ολοκληρώθηκε η κατασκευή του αιολικού πάρκου Αραχναίου ΙΙ,στο Όρος Αραχναίο κοντά στο Ναύπλιο.Παράγει ισχύ 38 MW,από 19 εγκατεστημένες ανεμογεννήτριες,τύπου Gamesa G80 & G87.Σύμφωνα με εκτιμήσεις θα βοηθήσει στη συνολική μείωση περί τα 68.000 ευρώ στους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος ετησίως,ενώ θα συμβάλλει στην ετήσια μείωση του CO2 κατά 77.200 τόνους,που αντιστοιχεί στις ετήσιες εκπομπές 30.000 αυτοκινήτων μέσης κατανάλωσης!

Iόνιο:Σε Λευκάδα,Κεφαλονία και Ζάκυνθο λειτουργούν ήδη 3 αιολικά πάρκα,συνολικής ισχύος 70,8 MW,ενώ προ των πυλών είναι η κατασκευή άλλων 5,οι οποίες θα εκτινάξουν την εγκατεστημένη ισχύ της αιολικής ενέργειας του Ιονίου στα 150 MW.

Προβληματισμοί...Οι δυνατότητες απορροφήσεως της ισχύος των αιολικών πάρκων σε Πελοπόννησο και Ιόνιο είναι ελάχιστες,γι΄αυτό και έχει μπει φρένο στις νέες ανεμογεννήτριες.Η σημερινή κατάσταση του συστήματος μεταφοράς της ισχύος είναι ανεπαρκής,με αποτέλεσμα να μην μπορεί να χρησιμοποιηθεί η ενέργεια που θα παράγεται μελλοντικά από τα πάρκα.Συν τοις άλλοις,οι κάτοικοι αυτών των περιοχών(και όχι μόνο),εναντιώνονται στην εγκατάσταση νέων ανεμογεννήτριων,δίοτι όπως ισχυρίζονται,καταστρέφουν το φυσικό περιβάλλον.

Monday, 9 May 2011

Άνεση και...οικολογία!

Τα ξενοδοχεία πλέον καλούνται να προσφέρουν περισσότερα για τους πελάτες τους από μια ξεκούραστη και άνετη διανυκτέρευση. Μερικές ιδιότητες, όπως αυτές εμφανίζονται παρακάτω στον κατάλογο πράσινων ξενοδοχείων, ηγούνται της οικολογικής ιδεολογίας για τα παλαιά,νέα ξενοδοχεία και θέρετρα όλων των μεγεθών.

Orchard Hotel Garden, San Francisco
Από μέσα προς τα έξω, αυτή η ιδιοκτησία αγκαλιάζει το περιβάλλον του και συμβάλλει στην εδραίωση της οικολογικής συνείδησης στην ​​πόλη της Καλιφόρνιας. Τα υλικά κατασκευής περιλαμβάνουν τέφρα και ξύλο -πιστοποιημένα από το Forest Stewardship Council. Οι κουρτίνες, οι ταπετσαρίες, τα λευκά είδη και οι κουρτίνες του ντους κατασκευάζονται από ανακυκλωμένο πολυεστέρα, ενώ κάθε δωμάτιο είναι εφοδιασμένο με κάδο ανακύκλωσης.


Ξενοδοχείο Sheraton Seattle
Ο αντίκτυπος των πράσινων προσπαθειών είναι εμφανής στο Sheraton Seattle Hotel, το οποίο αναδείχθηκε πρώτο στο διαγωνισμό του American Hotel&Lodging Association(2009). Τα μέτρα για την εξοικονόμηση ενέργειας και νερού απέδωσαν έχοντας εξασφαλίσει το Sheraton πάνω από 4.800 κιλοβατώρες ηλεκτρικής ενέργειας ετησίως.Επιπλέον ανακυκλώνει 12 τόνους υλικού κάθε μήνα.


Proximity Hotel, Greensboro, North Carolina
Ήταν η πρώτη ξενοδοχειακή εγκατάσταση που έλαβε την πιστοποίηση LEED Platinum (Leadership in Energy & Environmental Design) από το Green Building Council των ΗΠΑ. Μερικά από τα εντυπωσιακά βιώσιμα χαρακτηριστικά του, περιλαμβάνουν 100 ηλιακά πάνελ οροφής και ασανσέρ που παράγει ηλεκτρισμό καθώς κινείται.Το θέρετρο χρησιμοποιεί 39% λιγότερη ενέργεια και το 34% λιγότερο νερό από παρόμοια ξενοδοχεία. Πολλά από τα οικοδομικά υλικά και έπιπλα του ξενοδοχείου προέρχονται από τοπικές διασωθείσες καρυδιές.


Doubletree Portland Hotel, Portland, Oregon
Το 2004, έγινε η πρώτη ιδιοκτησία του Όρεγκον που λαμβάνει πράσινη σφραγίδα πιστοποίησης, και από τότε το Doubletree Hotel Πόρτλαντ έχει αυξήσει ακόμη περισσότερο την οικολογική της προσπά
θεια. Όλα τα υδραυλικά (ντους,βρύσες και τουαλέτες)λειτουργούν με χαμηλή ροή και ο θερμοστάτης σβήνει όταν οι επισκέπτες εισέρχονται τα δωμάτιά τους. Συνολικά, ο όγκος των αποβλήτων στο ξενοδοχείο έχει μειωθεί κατά 65% και η κατανάλωση ενέργειας κατά 32%.
Omni Mount Washington Resort, Woods Bretton
Το ξενοδοχείο βρίσκεται στο γραφικό εθνικό δρυμό White Mountain, το Omni Mount Washington Resort προμηθεύεται αποκλειστικά οργανικά προϊόντα, από πιστοποιημένα προϊόντα καθαρισμού έως βοτανικά είδη περιποίησης spa. Ακόμα, το θέρετρο είναι μέλος του συνδέσμου National Ski Area Association's Sustainable Slopes .

Sleeping Lady Mountain Retreat, Leavenworth, Washington

Το ξενοδοχείο ιδρύθηκε με έμφαση στην βιωσιμότητα. Οι εμπνευστές αυτής της ιδέας διέσωσαν τα κτήρια από τα στρατόπεδα που λειτουργούσαν προηγουμένως στην περιοχή. Τα ηλεκτρικά οχήματα που χρησιμοποιούνται από το προσωπικό, ο φωτισμός που ελέγχεται από αισθητήρες κίνησης και υπέρυθρου είναι μόνο μερικά από τα εντυπωσιακά χαρακτηριστικά του.Συν τοις άλλοις, η πλειοψηφία των τροφίμων του, καλλιεργείται στο βιολογικό κήπο του και στη συνέχεια κομποστοποιείται για να γίνει λίπασμα.(διαδικασία στην οποία έχουμε ήδη αναφερθεί σε παλαιότερη ανάρτηση http://projectecofuture.blogspot.com/2010/11/blog-post.html)

The Ambrose, Santa Monica, California
Πρόκειται για το πρώτο ξενοδοχείο της χώρας που έχει λαβει πιστοποίηση LEED Silver από το Green Building Council των ΗΠΑ. Το νέο ξενοδοχείο μπορεί να υπερηφανεύεται για τις χαμηλής ροής τουαλέτες, την δυνατότηα ανακύκλωσης στα δωμάτια, τους χαμηλής κατανάλωσης λαμπτηρες φθορισμού και για τα μη τοξικά βιοδιασπώμενα προϊόντα καθαρισμού. Σχετικά με τη μεταφορά υπάρχουν τα πάντα, από χώρο για αποθήκευση ποδηλάτων, ειδικές θέσεις στάθμευσης για εναλλακτικά οχήματα, καθώς και υπηρεσία ταξί που κινούνται αποκλειστικά με βιοντίζελ.

Είναι αντιληπτό ότι γίνεται μια συνειδητή προσπάθεια για να εξασφαλιστεί μια καλύτερη ποιότητα ζωής που βέβαια σε καμία περίπτωση δεν επιβαρύνει (και άλλο) το περιβάλλον. Κινητοποιούμενοι από τα παραπάνω θέρετρα,στο μέλλον η φιλοξενία δεν θα θυμίζει τίποτα από όσα γνωρίζουμε μέχρι σήμερα!

Monday, 18 April 2011

Η πιο green ακαδημία επιστημών στο κόσμο.

Πρόκειται για την California Academy of Sciense που βρίσκεται στο San Francisco των ΗΠΑ http://www.calacademy.org/.

Χρειάστηκαν πάνω από 500 εκατομμύρια δολάρια και 10 χρόνια για να κατασκευαστεί αυτό το πρωτότυπο και πρότυπο κτίριο, το οποίο περιλαμβάνει στο εσωτερικό του, ενυδρείο, πλανητάριο, ένα τροπικό δάσος, μία φυσική προσομοίωση του δάσους του Αμαζονίου και μερικές χιλιάδες εκθέματα από απολιθώματα εκατομμυρίων ετών έως σπάνια είδη πτηνών, φυτών και ζώων.

Το πιο εντυπωσιακό τμήμα του κτιρίου είναι η ζωντανή - πράσινη οροφή του. Είναι η μεγαλύτερη στο κόσμο και φιλοξενεί γηγενή φυτά. Όμως η πράσινη οροφή δέν αποτελεί ένα καλλωπιστικό στοιχείο του κτιρίου αλλά ένα απολύτως λειτουργικό. Τα 18 εκατοστά χώματος, μαζί με τις ρίζες των φυτών αποτελούν ιδανική μόνωση για το κτίριο, υπολογίζετε ότι μία ζεστή μέρα η θερμοκρασία της οροφής είναι 4.5 βαθμούς Κελσίου χαμηλότερη από μία συμβατική οροφή, δροσίζοντας έτσι το εσωτερικό του κτιρίου. Παράλληλα οι ρίζες βοηθούν στο φιλτράρισμα και στη συγκράτηση του βρόχινου νερού προκειμένου να μην καταλήγει στο κόλπο του San Francisco, μολύνοντας τον.


Ειδικοί αεραγωγοί στην οροφή ανοιγοκλείνουν αυτόματα μόλις οι αισθητήρες θερμότητας στο εσωτερικό του κτιρίου εντοπίσουν αύξηση της θερμοκρασίας πάνω από τα αποδεκτά επίπεδα, αφήνοντας έτσι το κτίριο να "αναπνεύσει". Όλα αυτά σε συνεργασία με τον υπερ-προτοποριακό σχεδιασμό του υπόλοιπου κτιρίου καθιστούν δυνατή την δραστική μείωση της χρήσης κλιματισμού και τεχνητού φωτισμού εξοικονομώντας πάνω απο το 75% της ενέργειας που δαπανάται σε ένα συμβατικό κτίριο αντίστοιχου μεγέθους.


Γύρω από την μοναδική αυτή οροφή έχουν τοποθετηθεί πάνω απο 60000 φωτοβολταϊκά πάνελ που παράγουν 53βόλτ το καθένα. Έτσι κάθε χρόνο αποτρέπεται η απελευθέρωση 180 τόννων αερίων του θερμοκηπίου.

Άλλη μία καινοτομία του μουσείου αυτού, θα είναι το ενυδρείο του. Αποτελεί τη μεγαλύτερη κοραλλιογενή δεξαμενή στον κόσμο με βάθος 7,62 μέτρα και χωρητικότητα 802500 λίτρα, θα είναι το σπίτι 38000 θαλάσσιων οργανισμών. Το νερό της δεξαμενής είναι θαλασσινό και προέρχεται από το κόλπο του San Francisco. Η άντληση γίνεται 4,5 χιλιόμετρα μακριά από το μουσείο και οι αντλίες που το καθιστούν αυτό δυνατό είναι από τις πιο δυνατές στο κόσμο. Για να μπορούν οι επισκέπτες του μουσείου να έχουν οπτική επαφή με όλη τη δεξαμενή κατασκευάστηκε ένα μοναδικό "τοίχος" από διαφανές ακρυλικό τζάμι, πάχους ο,5 μέτρου, που μπορεί να αντέχει την τεράστια πίεση του νερού της δεξαμενής που είναι 180 κιλά/τ.ε.


Τέλος η διαμόρφωση του περιβάλλοντα χώρου με πάνω από 30000 δέντρα και φοιτά, εναρμονίζει πλήρως το τεράστιο μουσείο με το πάρκο Golden Gate, μέσα στο οποίο βρίσκεται, μειώνοντας κατά πολύ το περιβαλλοντικό αποτύπωμα του μουσείου.

Tuesday, 5 April 2011

Γκολ στην οικολογία!


Από τα αρχαία χρόνια ο αθλητισμός αποτελούσε ένα σημαντικό μέρος της καθημερινότητας των ανθρώπων,οι οποίοι είτε είχαν άμεση συμμετοχή σε αυτόν,μέσω της συνεχούς άθλησης,είτε ήταν απλοί θεατές ενός αγώνα.Με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο,ο αθλητισμός αφορά όλους μας,και εφόσον απλά καθημερινά πράγματα οφείλουν να γίνουν ‘πράσινα’,όπως επιτάσσει η σημερινή πραγματικότητα,γιατί να μην δημιουργήσουμε έναν οικολογικό αθλητισμό?Παρακάτω λοιπόν περιγράφονται κάποια στάδια-γήπεδα τα οποία είτε έχουν μόλις κατασκευαστεί,είτε πρόκειται να κατασκευαστούν στο άμεσο μέλλον και ξεχωρίζουν για τον οικολογικό τους χαρακτήρα.

Garden Stadium:To προσφάτως αναπαλαιωμένο κινέζικο στάδιο λόγω της πρωτοποριακής του σχεδίασης ,που θυμίζει καταπράσινο κήπο,βοηθάει στη μείωση των αέριων ρύπων που είναι υπεύθυνα για τη δημιουργία του φαινομένου του θερμοκηπίου.Η οροφή του σταδίου είναι φτιαγμένη από ενα καινοτόμο σύστημα καλωδίων και υφάσματων το οποίο επιβαρύνει ελάχιστα το περιβάλλον.Η καινοτομία όμως αυτού του σταδίου δε βρίσκεται εκεί...Οι τοίχοι του περιέχουν φυτά τα οποία ανάλογα με την εποχή ανθίζουν!Συν τοις άλλοις, στο εσωτερικό των τοίχων έχουν εγκατασταθεί μεγάλες οθόνες LED,η ενέργεια των οποίων καλύπτεται πλήρως από ανεμογεννήτριες και ηλιακούς συλλέκτες!

Νationals Park:Η κατασκευή του κόστισε 611 εκατομμύρια δολάρια και η φωταγώγησή του χαρακτηρίζεται ως ιδιαίτερα φιλική προς το περιβάλλον,αφού χρησιμοποιούνται ηλιακοί συλλέκτες.Ακριβώς κάτω από το χώρο του σταδίου είναι εγκατεστημένο ένα πρωτοποριακό σύστημα φιλτραρίσματος του νερού,το οποίο είναι κατασκευασμένο από φιλτραρισμένους αμμώδεις ρύπους που προκύπτουν από τη ροή του νερού.Το μοναδικής σχεδίασης αυτό φίλτρο είναι σε θέση να διαχωρήσει το νερό που χρησιμοποιείται για τον καθαρισμό των εξεδρών από αυτό της βροχής!

Τhe World Games Stadium:Σχεδιάστηκε από τον πασίγνωστο Ιάπωνα αρχιτέκτονα Toyo Ito και το σχήμα του παραπέμπει σε φίδι.Η οροφή του δεν είναι απλώς εντυπωσιακή αλλά και οικολογική αφού καλύπτεται από solar panels.Η ενέργεια που παράγεται από τους ηλιακούς συλλέκτες όχι μόνο μπορεί να καλύψει πλήρως τις ενεργειακές ανάγκες ολόκληρου του σταδίου,αλλά υπάρχει πλεόνασμα ενέργειας η οποία εξυπηρετεί κάποιες από τις ανάγκες της περιοχής του Kaohsiung!

Incheon Stadium:Πρόκειται να εξυπηρετήσει τις ανάγκες των επερχόμενων Ασιατικών Αγώνων του 2014 και η κατασκευή του δεν έχει ολοκληρωθεί.Σύμφωνα με τους δημιουργούς του αποτελεί το πρώτο από μιας καινούργιας γενιάς γηπέδων που πρόκειται να κατασκευαστούν τις επόμενες δεκαετίες.Η πρωτοπορία του έγκειται στο γεγονός ότι θα μπορεί να αλλάζει το μεγεθός του,ανάλογα με την περίσταση.Για παράδειγμα η χωρητικότητά του για τους Ασιατικόυς Αγώνες θα είναι 70.000 θέσεων,όταν το στάδιο όμως χρησιμοποιείται για άλλους ηπιότερους σκοπούς η χωρητικότητα του περιορίζεται στις 30.000 θέσεις,μετατρέποντας το στάδιο σε ένα μέγαλο πάρκο ανοικτό προς το κοινό!

Melbourne Rectangular Stadium:Η κατασκευή του ολοκληρώθηκε το 2010 και μπορεί να υποδεχθεί 30.000 θεατές.Η προσοψή του έχει σχήμα ορθογωνίου και έιναι εξοπλισμένη με ηλιακούς συλλέκτες οι οποίοι καλύπτουν κατά το ήμισυ τις ενεργειακές ανάγκες του γηπέδου.Ο θόλος του σταδίου έχει ειδικό σύστημα αποθήκευσης του βρόχινου νερού με σκοπό να χρησιμοποιηθεί στο μέλλον για τις ανάγκες του σταδίου.Συν τοις άλλοις,έχει κατασκευαστεί με τέτοιον τρόπο ώστε ο απαραίτητος εξαερισμός του γηπέδου να πραγματοποιείται με φυσικό τρόπο για να μην σπαταλάται περιττή ενέργεια.

Franco Sensi:Tο νέο γήπεδο της Ρόμα βρίσκεται προς το παρόν σε μακέτα ωστόσο διεκδικεί τον τίτλο του πιο οικολογικού σταδίου στην Ευρωπη.Θα είναι κατασκευασμένο εξ΄ολοκλήρου από ηλιακούς συλλέκτες.Δεν πρόκειται όμως για ένα απλό γήπεδο.Το Franco Sensi θα έχει εστιατόρια,καφετέριες,μουσεία και πάρκο τα οποία θα είναι διαθέσιμα στο κοινό καθημερινά και όχι τις ημέρες των αγώνων.Τα φωτοβολτα΄ι΄κά θα είναι ένα κράμα τιτανίου και ψευδαργύρου(στοιχεία τα οποία χρησιμοποιούνται στη αεροδιαστημική βιομηχανία και είναι πανάκριβα)με αποτέλεσμα να έχουν πολύ υψηλότερη απόδοση σε σχέση με αυτά που κυκλοφορούν τώρα στην αγορά.Τέλος,ο θόλος του σταδίου επιτρέπει το 80% της ηλιακής ακτινοβολίας να εισέρχεται μέσα από αυτόν,συμβάλλοντας στη φωταγώγησή του με φυσικό τρόπο.

New Meadowlands Stadium:Άνοιξε τις πύλες του πριν από λίγους μήνες και αποτελεί κοινή έδρα των New York Giants και New York Jets,οι οποίοι σε συνεργασία με τον αμερικανικό οργανισμό προστασίας του περιβάλλοντος δημιουργήσανε ένα ιδιαιτέρως οικολογικό στάδιο.Είναι χτισμένο από 40.000 τόνους ανακυκλωμένου χάλυβα και σιδήρου,το τσιμέντο που έχει χρησιμοποιηθεί είναι οικολογίκο,ενώ οι θέσεις των θεατών είναι φτιαγμένες από ανακυκλωμένο πλαστικό και σίδηρο.Για να επιβαρύνουν στο ελάχιστο το περιβάλλον κατά τη διάρκεια της κατασκευής του New Meadowlands Stadium χρησιμοποιήθηκαν μόνο υβριδικά και ντιζελκίνητα οχήματα.

Αντιλαμβανόμαστε λοιπόν πως σε έναν τόσο δημοφιλή αλλά ταυτόχρονα και κερδοφόρο χώρο παγκοσμίως,όπως είναι αυτός του αθλητισμού,γίνονται σιγά-σιγά βήματα προς την κατασκευή οικολογικών σταδίων,παρόλο που το κόστος κατασκευής είναι τουλάχιστον υπερδιπλάσιο από εκείνο των σημερινών σταδίων.Βεβαίως,με μια πρόχειρη ματία βλέπουμε πως η Ευρώπη είναι αρκέτα πίσω σε αυτόν τον οικολογικό τομέα,με τις πλούσιες χώρες της Ασίας και της Αμερικής να κρατάνε τα σκήπτρα.

Άλλα φιλικά προς το περιβάλλον στάδια τα οποία δε μπορέσαμε να συμπεριλάβουμε στο παρόν εδάφιο είναι τα Shanghai Stadium,London 2012 Olympic Stadium,Cowboys Stadium,2014 Winter Olympic Stadium και Tokyo Olympic Stadium

Saturday, 26 March 2011

Επι-στροφή στη φύση ...!

Με στόχο τη μείωση του ποσοστού των προϊόντων τα οποία κατασκευάζονται από μη ή κακώς ανακυκλώσιμα υλικά, πολλές κορυφαίες παγκοσμίως εταιρείες στρέφουν το βλέμμα τους στην ίδια τη φύση.Ο λόγος δεν είναι μόνο οι "πράσινες τάσεις" της αγοράς, καθώς με τη χρήση φιλικών προς το περιβάλλον υλικών, οι εταιρείες περιορίζουν τους φόρους και τα έξοδα παραγωγής. Ακολούθως αναφέρονται 5 φυτά τα οποία είναι ουσιαστικής σημασίας για το μέλλον της τεχνολογίας και είναι άμεσα πρόσβασιμα σε όλο τον κόσμο. Ας δούμε λοιπόν τις νέες προοπτικές που ανοίγονται χάρη στο φυτικό βασίλειο.


Guayule (Parthenium argentatum)

Πρόκειται για ένα θάμνο, ο οποίος ευδοκιμεί στις νοτιοδυτικές πολιτείες της Αμερικής και το Μεξικό, καθότι η ξηρασία ευνοεί την ανάπτυξη του. Είναι αξιοσημείωτο το γεγονός ότι αποτελεί πηγή καουτσούκ και λάτεξ. Το λατέξ από guayule είναι ασύγκριτα καλύτερο σε σχέση με το συμβατικό. Αρχικά είναι απαλλαγμένο απο αλλεργιογόνα γεγονός που το καθιστά κατάλληλο για χρήση σε προϊόντα προορισμένα για μικρά παιδιά καθώς και σε άλλα τα οποία έρχονται σε άμεση επαφή με το ανθρώπινο δέρμα, όπως τα ακουστικά, ρολόγια χειρός, ιατρικά γάντια, κλπ. Εππρόσθετα το συγκεκριμένο λάτεξ έχει μεγαλύτερη ανθεκτικότητα στη διάταση. Το πιο ενδιαφέρον όμως ειναι ότι το guayule λατέξ ανταποκρίνεται πλήρως στις τεχνολογικές απαίτησεις για την παραγωγή εύκαμπτων οθονών, ευέλικτων πληκτρολογίων και πολλών άλλων παρόμοιων συσκευών. Τέλος αποτελεί πηγή βιοκαυσίμου. Το guayule είναι αναπτύσσεται πολύ εύκολα και δεν απαιτεί πολύ νερό, γεγονός που δεν δημιουργεί δυσκολίες σε ενδεχόμενη καλλιέργειά του με στόχο την εναλλακτική παροχή ενέργειας ή λάτεξ.

Καλαμπόκι (Zea mays)

Τι πιο κοινό από ένα χωράφι με καλαμπόκια; Όσο και αν ακούγεται ουτοπικό στο χώρο των σύγχρονων τεχνολογιών μπορούν να παραχθούν πλήρως ανακυκλώσιμα πλαστικά από αυτό-καθώς είναι 100% φυσικό προϊόν. Δεν νοείται ηλεκτρονική συσκευή -κινητά,φορητοί και μη υπολογιστές,mp3- χωρίς πλαστικά μέρη. Και όμως αργά η γρήγορα πρέπει να λυθεί το ζήτημα της ανακύκλωσής τους καθώς το καλαμπόκι έχει εισρεύσει στον κόσμο της προηγμένης τεχνολογίας ως νέα πρώτη ύλη.


Άλγη (Algae)

Πρόκειται για μια ομάδα από αυτότροφους φωτοσυνθετικούς οργανισμούς, της οποίας τα περιβαλλοντικά πλεονεκτήματα έχουμε αναφέρει και σε παλαιότερη ανάρτηση του blog (http://projectecofuture.blogspot.com/2010/05/blog-post_13.html).
Η χρήση της είναι δυνατή σε πολλά πεδία παραγωγής. Μπορεί να αντικαταστήσει τις μεταλλικές συσκευασίες στις κονσέρβες και να αποτελέσει λίπασμα. Σίγουρα όμως αυτό που έιναι αδιαμφισβήτητα ενδιαφέρον είναι η χρήση της ως αρχικό προϊόν για εξαιρετικής ποιότητας,πολλών οκτανίων βιοκαύσιμο, το οποίο όχι μόνο θα είναι φθηνότερο αλλά και λιγότερο επιβλαβές για τη στοιβάδα του όζοντος. Στην πραγματικότητα, ήδη παράγεται και πωλείται βιοκαύσιμο άλγης στην Ευρώπη. Το βασικό πλεονέκτημά του έναντι του πετρελαίου και της βενζίνης είναι ότι είναι ανανεώσιμο.


Cocklebur (Xanthium strumarium)

Το Cocklebur είναι γνωστό ως φυσικό πρωτότυπο της αυτοκόλητης ταινίας Velcro. Εφευρέθηκε το 1941 και χρησιμοποιήθηκε σε πολλές τεχνολογίες αιχμής, όπως σε στρατιωτικό εξοπλισμό και διαστημικές στολές,πιεσόμετρα, ακόμα και στα παπούτσια χωρίς κορδόνια. Αν η κατασκευή γίνει σωστά προσδίδει ακραία ανθεκτικότητα στο προϊόν. Φανταστείτε πως επιφάνεια μόλις 12,9 cm είναι ικανή να αντέξει ένα ενήλικο άτομο περίπου 70 κιλών.

Λωτός (Nelumbo nucifera)
Η δομή ενός φύλλο λωτού είναι περίπλοκη και αρκετά χρήσιμη για κάποιες συσκευές. Παρόλο που φυτρώνει σε λασπώδεις βάλτους, παραμένει πάντα καθαρό.Το μυστικό είναι απλό.Το φύλλο του λωτού είναι αρκετά τραχύ ώστε να κρατήσει μια μικροσκοπική ποσότητα του αέρα, ικανή να εμποδίσει το νερό ή τη σκόνη, να προσκολληθούν σε αυτό, ωθώντας τα να κυλήσουν πάνω στο φύλλο. Το "φαινόμενο του λωτού" όπως καλείται αυτή η ιδιότητα του αυτοκαθαρισμού των φύλλων του λωτού{http://en.wikipedia.org/wiki/Lotus_effect}στηρίζεται στην υπερυδροφοβικότητα. Αυτή η φυσική συμπεριφορά βρίσκει μεγάλο εύρος εφαρμογών. Πρώτα από όλα στον καθαρισμό των ρούχων. Ουσιαστικά αν ως πρωτη ύλη των ειδών ένδυσης χρησιμοποιηθούν ίνες από το φυτό, τα ρούχα δεν λερώνονται από οποιοδήποτε υγρό, λόγω της υδροφοβικότητας που ουσιαστικά το απωθεί. Το "φαινόμενο του λωτού" έχει ληφθεί υπόψη και στο σχεδιασμό οθονών αφής καθότι ο καθαρισμός τους είναι πρόβλημα για πολλούς.Τώρα όμως, με τη βοήθεια της φύσης μπορούμε να απαλλαγούμε από αυτό.


Αυτοί οι 5 φυτικοί οργανισμοί έχουν ήδη αποδείξει την αξιοπιστία τους, την ασφάλεια στη χρήση και το ότι είναι υλικά φιλικά προς το περιβάλλον. Αποτελούν αξεπέραστο δυναμικό για την κατασκευή μελλοντικών gadgets. Κύρια πλεονεκτήματα των φυτών αυτών είναι η προσβασιμότητα, η ικανότητα ανακύκλωσης, η εύκολια στην ανάπτυξη χωρίς οποιαδήποτε βλαβερή συνέπεια στους χρήστες. Πιθανότατα κάποια από τα εν λόγω προϊόντα που κατασκευάζονται από τα παραπάνω φυτά, να αποτελέσουν μέρος της καθημερινότητάς μας πολύ σύντομα.